2020

 

Beste Sinterklaasliefhebber,

 

Al vele jaren zet de scouting St. Bernulphus zich in om met behulp van Sint en Pieten een mooi sinterklaasfeest voor kinderen bij scholen, verenigingen en bedrijven te organiseren. Dit doen onze Sinten en (jeugd)leden vrijwillig en altijd met veel enthousiasme en plezier.

Dit jaar is anders dan andere jaren, door het coronavirus waar we sinds het vroege voorjaar allemaal mee te maken hebben. De consequenties van de noodzakelijke RIVM maatregelen zijn voor onze scouting in alles merkbaar, zo ook voor onze hulp met het sinterklaasfeest.

Helaas hebben wij als scoutingvereniging het besluit moeten nemen om dit jaar geen sinterklaasactiviteiten aan te bieden. We hebben hierin een zorgvuldige afweging gemaakt en de conclusie moeten trekken dat wij geen Sint en pieten kunnen aanbieden in de huidige 1,5 meter samenleving en geldende aanvullende richtlijnen. We realiseren ons dat dit een teleurstelling kan zijn, maar hierin dienen wij de veiligheid van onze Sinten en jeugdleden voorop te stellen.

Net als iedereen hopen wij dat we met elkaar snel het virus weten te overwinnen en hopen daarmee volgend jaar weer voor u klaar te kunnen staan met onze Sint en pieten.

Erop vertrouwend dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

 

 

Bestuur van Scouting St. Bernulphus