Wij vinden het belangrijk dat leden van Scouting St. Bernulphus in een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Op deze pagina vindt u informatie over hoe wij binnen onze groep de sociale veiligheid organiseren en handhaven.

 

Gedragscode

Binnen onze vereniging hanteren wij dezelfde gedragscode als ScoutingNL (de overkoepelende organisatie van scoutingverenigingen in Nederland).

Download
Gedragscode ScoutingNL
GedragscodeScoutingNL_20200929.pdf
Adobe Acrobat document 366.3 KB

Nieuwe vrijwilligers
Nieuwe vrijwilligers of mensen die de groep willen ondersteunen hebben altijd eerst een oriënterend gesprek met onze groepsbegeleider/groepsvoorzitter (of plaatsvervanger). Indien relevant worden daarbij referenties opgevraagd. Daarna volgt een proefperiode van drie maanden, waarin o.a. ook een VOG wordt aangevraagd (zie hierna).

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Al onze vrijwilligers (ongeacht of zij wel of niet met jeugdleden omgaan) zijn VOG-plichtig. Voor elke vrijwilliger vragen wij daarom een gratis VOG aan. Mochten zij deze niet toegekend krijgen nemen wij afstand van de betreffende vrijwilliger en is deze niet welkom op onze vereniging.

 

 

Vertrouwenspersoon

In lijn met het beleid van Scouting Nederland heeft het bestuur van Scouting St. Bernulphus met ingang van het jaar 2021 een vertrouwenspersoon aangesteld: Angelien van de Bovenkamp. We zijn erg blij dat ze deze rol op zich wil nemen.  

 

Op de website van Scouting Nederland staat deze tekst over de rol van een vertrouwenspersoon: 

Het kan voorkomen dat er binnen scouting dingen gebeuren die jij niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag. Zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Scouting drastisch kan afnemen. 

 

Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Toch kan je verschillende dingen doen: praten met een teamgenoot, speltakbegeleider of iemand in je groepsbestuur. Praat je liever met een onafhankelijk iemand? Leg dan contact met de vertrouwenspersoon binnen je groep. 

 

 

Bij Scouting St. Bernulphus is dat dus Angelien van de Bovenkamp. Zij is te bereiken via email: angelien.vande.bovenkamp@gmail.com